PREKIŲ PIRKIMO INTERNETO SVETAINĖJE www.KetausPuodai.lt TAISYKLĖS

1. Prekių užsakymas

1.1 Perkant prekes internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia, nuo to momento, kai Pirkėjas pasirenka norimas prekes internetinėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį užpildo visą informaciją, kurią prašoma pateikti pirkėjo, pažymi varnele, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis

1.2 Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1 Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.

2.2 Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „tęsti“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, t.y. yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pardavėjo bei Pirkėjo.

2.3 Pirkėjas gali grąžinti prekę arba pakeisti ją į kitą prekę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (jei atitinkamame pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis,) nuo prekių pristatymo dienos. Numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.

3.  Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes, kurios yra jo prekių krepšelyje.

3.2  Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus  partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka

3.3  Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke, jeigu (1) pirkėjas grąžina prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių (jei atitinkamame pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis) dienų nuo prekių pristatymo dienos ir (2) prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė. Pristatymo išlaidų suma negrąžinama.

4. Pristatymas

4.1 Prekės Pirkėjui įprastai pristatomos (jeigu nėra nurodyta kitaip pardavėjo interneto tinklapyje arba nesusitariama kitaip):

  • per 2 - 5 (dvi – penkias) darbo dienas.   

5. Prekių grąžinimas

5.1 Įsigijus netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi Civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises. Jei pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma šių Taisyklių 5.2 punkte nustatyta pinigų grąžinimo tvarka.

5.2 Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

5.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;

5.2.2. Grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

5.2.3. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;

5.2.4. Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;

5.2.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos kokios buvo  gauta.

6. Mokėjimo tvarka

6.1 Visi mokėjimai, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje nurodytą Žigimanto Jociaus banko sąskaitą.